För dig som älskar att vara aktiv!

Nu finns det äntligen ett alternativ till traditionell sporthandel och vårdapparat. Hos Camp Pro finns fysioterapi, butik och ortopedteknisk verksamhet under samma tak. Vi har medicinsk kompetens i kombination med rätt produkter för träning och rehabilitering.

Om Camp Pro

VAD?
Camp Pro är ett unikt koncept inom ortopedteknik och rehabilitering. Det består av fyra hörnstenar som var och en eller i olika kombinationer samverkar för att ge dig ”support for better life”.

VARFÖR?
Varje individ är unik och vår anatomi är komplex. Därför fungerar aldrig en och samma lösning för alla. Vi skräddarsyr den bästa lösningen för just dig som hjälper dig att komma igång  eller fortsätta att leva ett aktivt liv.

HUR?
För att göra det enkelt för dig som lider av smärta  eller har nedsatt rörlighet i leder och muskler, så får du en personlig kontakt, som snabbt lotsar dig  till rätt åtgärder. Det mesta finns under vårt tak, men skulle bästa lösningen på ditt problem  falla utanför våra fyra hörnstenar,  talar vi alltid om vart du ska vända dig.