Analys av foten

Analys

Fotens leder och mjukdelar utsätts för hög belastning vid ett neutralt steg, men belastningen ökar vid felställningar. Detta kan leda till smärtor i fot, underben, knä och till och med högre upp i kroppen. I värsta fall kan det omöjliggöra löpning för individen i fråga. Dessa felställningar kan många gånger korrigeras med hjälp av korrekta fotbäddar (fotinlägg). Det är viktigt med en noggrann analys av foten innan beslut om fotbäddar eller annan åtgärd tas. 

På Camp Pro Ortopedteknik L2 (fd Anatomic) använder vi oss av ett spegelpodie för analys av foten i belastning. Därefter får kunden gå/jogga på ett rullband där vi utför en videoanalys. Videoanalysen registrerar fotens biomekaniska rörelse. Uppgifter som pro-supinationsvinkel ligger sedan som underlag vid tillverkning av fotbäddar (inlägg).

Vill du boka tid på Camp Pro Ortopedteknik L2 ringer du 08-20 00 77.

Fotavtryck_Camppro

Hornstull

På Camp Pro Hornstull erbjuder vi löpanalys.

Löpanalys

Denna analys är för dig som vill få en fördjupad bild av ditt individuella rörelsemönster. För dig som vill komma igång eller för dig som är aktiv och vill få reda på vad som går att förbättra. Kanske söker du orsaker till varför du upplever smärta eller andra besvär när du går eller springer. Analysen utförs alltid av medicinskt utbildad personal och efter genomförd analys får du en omfattande rapport.

Tid: ca 60 minuter – måste förbokas.

Kostnad: 999 kr