Fotbäddar på remiss

Vid vissa diagnoser kan fotbäddar (ortopediska inlägg) fås på remiss. Specialistläkare eller fotterapeut med speciell kompetens som ingår i diabetesteam kan skriva remiss till ortopedingenjör som förskriver fotbädden. De diagnoser detta gäller för är följande:

  • Neurologisk dysfunktion
  • Reumatiska sjukdomar med leddestruktion som orsakat alternativt kan leda till funktionsinskränkningar
  • Cirkulationsrubbningar som orsakat sår alternativt risk för sår (diabetes, arteroskleros, neuropati)
  • Grava deformiteter som kraftigt begränsar förmågan till förflyttningar
  • Delfotsamputationer och medfödda fotreduktioner

Mer information om detta finns på Hjälpmedelsguiden.

För dig med remiss hänvisar vi till vår verksamhet Camp Pro Ortopedteknik på Lill-Janshuset vid Sophiahemmet.
För att boka tid vänligen ring 08-50 99 11 00.

Vi kan förstås hjälpa även dig utan remiss med fotbäddar/inlägg. Läs mer om detta här.

Camp Pro Ortopedteknik

Södra Fiskartorpsvägen 15H

Stockholm

08 - 50 11 99 00
Camp Pro