Utbud Skåne

Fotbäddar

Har du ont i fötter, vrister, knä, höft eller rygg? Vill du förebygga dina besvär? Då kan fotbäddar/inlägg vara till stor hjälp på vägen. Vi tillverkar fotbäddar speciellt anpassade för just dig och din fot.

Fotens leder och mjukdelar utsätts för hög belastning vid ett neutralt steg och belastningen ökar vid felställningar. Detta kan leda till smärtor i fot, underben, knä och även i andra delar av kroppen.

Dessa felställningar kan många gånger korrigeras med hjälp av enklare fotbäddar, men det krävs ofta individuell anpassning.

Gång-/löpanalys

Det är viktigt med en noggrann analys och undersökning av foten innan beslut om fotbäddar eller annan åtgärd tas.

Det är viktigt för oss att ta del av din bakomliggande skadehistorik samt en beskrivning av dina besvär.

I vårt rörelselabb mäts tryck, tyngdpunkt och symmetri i din gång eller löpning. Fotens biomekanik analyseras i förhållande till övriga kroppen. Analysen kan göras separat eller ligga till grund för val av rätt fotbäddar. Undersökningen utförs både statiskt, med belastning och i rörelse på vårt gång-/löpband.

Har du promenad- eller joggingskor med vid besöket kan vi ge råd och rekommendera rätt typ av sko för ditt steg.

Avgjutning/Scanning

Efter analysen gör vi en scanning eller en gipsavgjutning av dina fötter. Tillsammans med analysen ligger detta till grund för det som ska bli dina individuellt anpassade fotbäddar.

Efter ca 1–2 veckor kan du hämta dina fotbäddar och då utförs en noggrann utprovning så att fotbäddarna ska fungera optimalt för just dig. Vi rekommenderar att du tar med dig skor med uttagbara sulor så att fotbäddarna får plats.

Ortoser

Ortoser är ortopediska hjälpmedel som ersätter en förlorad funktion genom att stödja, korrigera och/eller avlasta en kroppsdel. I många fall kan en ortos vara till stor nytta under såväl träning och rehabilitering som i vila.

Hos Camp Pro Skåne finns ortoser för hela kroppen. Allt från enkla handledsortoser till mer avancerade knäortoser. Våra ortoser är noggrant utvalda för att ge dig en så bra lösning som möjligt för olika situationer i det dagliga livet, men också vid aktivitet.  

Exempel på ortoser som ingår i vårt sortiment:

  • Hälkopp
  • Fotledsortos
  • Knäortos
  • Ryggortos
  • Epicondylitband
  • Handledsortos