Diagnos, behandling och analys utifrån dina fysiska förutsättningar