Diagnos, behandling och analys utifrån dina fysiska förutsättningar

Det är naturligt när smärtor uppstår att tänka att det brukar försvinna av sig själv. Ibland stämmer det, men för det mesta har smärtorna faktiskt uppstått av en anledning. Du måste alltså ändra på något. Vi hjälper dig med diagnos, behandling och analys utifrån dina fysiska förutsättningar.