Våra samarbetspartners

Vi är väldigt glada över våra samarbeten med duktiga aktörer inom företagshälsovård, vård, patientföreningar, hälsa och träning. Vi på Camp Pro arbetar ständigt med att få flera samarbetspartners. Tillsammans med dessa genomför vi olika aktiviteter och arrangemang.

Partnersamverkan

Neurocampus

Neurocampus

Neurocampus är en specialiserad mottagning som erbjuder fysioterapeutisk rehabilitering för patienter med neurologiska besvär. Behandling och träning läggs upp utifrån patientens behov och kan variera i intensitet. De erbjuder både individuella behandlingar och träning i mindre grupper. I samarbete med Camp Pro Ortopedteknik erbjuder Neurocampus en Ortosgåskola ”Camp Go” vid Sophiahemmet.

Neurology Clinic

Specialister inom neurovård! Neurology Clinic arbetar inom Vårdval neurologi (Region Stockholm) men tar även emot patienter med vårdförsäkring. Neurology Clinic har ett nära samarbete med fysioterapeuterna på Neurocampus och med oss  på Camp Pro.

Gymnastik- och idrottshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan – Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildar vi lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers, idrottsvetare och hälsovetare. Vi bedriver även avancerad forskning inom idrottsområdet, ofta i samverkan med andra aktörer.

Activage

Activage

Rolig, säker och funktionell träning – bara för seniorer!

Activage Center är Europas första träningskoncept helt utvecklat för oldsters – sociala och nyfikna seniorer som tänker fortsätta må bra och vara aktiva länge. Här jobbar du i en trygg och snygg miljö tillsammans med experter på den äldre kroppen. Du lär dig att träna funktionellt, roligt och säkert efter dina förutsättningar.

VistaFeet

Friska fötter genom hela livet

Med VistaFeet tar du kontroll över din egen fothälsa och ökar chansen att förebygga diabetesrelaterade problem. Mät, spara resultat och få tips.

Blåkläder

600 ÅR AV SAMLAD ERFARENHET

I samarbete med Blåkläder har vi hjälpt till att ta fram skor som ger support för foten och hela kroppen genom hela arbetsdagen. Blåkläder gör högkvalitativa arbetskläder i hela världens smutsiga verkstäder, leriga byggarbetsplatser, krävande arbetsmiljöer och bland svetsstänk och gnistor.  

Branschorganisationer

Ortopedtekniska Branschrådet

OTB representerar ca 50 ortopedtekniska enheter, både privata och offentligt drivna, som är spridda över hela Sverige. Dessutom ingår ett 20 tal leverantörsföretag i branschföreningen som förser de ortopedtekniska serviceföretagen med helfabrikat, halvfabrikat, komponenter eller råvaror. Våra medlemmar står för mer än 90% av de ortopedtekniska insatser som görs i Sverige.

SOTF (Svensk OrtopedTeknisk Förening)

SOTF (Svensk OrtopedTeknisk Förening)

SOTF (Svensk OrtopedTeknisk Förening) är en intresseförening sedan 1980 för både yrkesverksamma och tidigare yrkesverksamma ortopedtekniker. Vi arbetar mot att höja yrkesgruppens standard och att inspirera till internationella kontakter, konferenser, informationsutbyte och utvecklingsarbete. Vi verkar för utbildning/vidareutbildning och samarbete med närstående yrkesgrupper och organisationer.

Patientföreningar

Reumatikerförbundets

Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet arbetar outtröttligt för reumatikers rätt till ett bra liv och söker lösningen på reumatismens gåta. Ingen annan organisation har lika stor kunskap om hur det är att leva med en reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen. Reumatikerföreningen Stockholm grundades 1979 och är Reumatikerförbundets största lokalförening.

Joint Academy

Joint Academy

Joint Academy är en digital artrosbehandling för minskad ledsmärta och ökad rörlighet. Behandlingen tillhandahålls via en app och finns tillgänglig var och när du vill. Med Joint Academy får du: Kontakt med personlig fysioterapeut, ett individuellt behandlingsprogram, interaktiv utbildning om artros, verktyg för att följa din utveckling. Joint Academy följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Storstockholms Diabetesförening

Storstockholms Diabetesförening

Storstockholms Diabetesförening arbetar för de som har diabetes i Region Stockholm. Deras målsättning är att ge stöd och råd för att underlätta vardagen, göra vården bättre, öka tillgängligheten och höja kvaliteten på diabetesvården.

STROKE-föreningen i Stockholms län

STROKE-föreningen i Stockholms län

STROKE-föreningen i Stockholms län är en del av STROKE-Riksförbundet som är en ideell, partipolitiskt obunden intresseorganisation för dig som har fått stroke, du som är anhörig och andra intresserade. De arbetar tillsammans med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan.

Neuro Stockholms Län

Neuro

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi. De finns för att ge information, stöd och en framtidstro. Deras mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.