Camp Go Ortosgåskola

Camp Go är en unik gåskola för dig som behöver använda någon typ av ortos efter att ha drabbats av sjukdom eller olycka som påverkar din gångförmåga.

Specialiserad fysioterapeut och ortopedingenjör samverkar för att du ska få rätt träning och ortos för just dig, lära dig att använda ortosen på rätt sätt och få så bra gångförmåga som möjligt.

Tillsammans sätter vi upp gemensamma mål för din träning, som sker en till två gånger i veckan under ett antal veckor. Träningen bedrivs i gruppform men med olika individuella övningar. Du kommer att gångträna i olika miljöer och på olika underlag för att bäst efterlikna vardagssituationer. Vårt övergripande mål är att öka din självständighet genom att du lär dig mer om egen träning, din ortos och hur den bäst används.

Vi vänder oss till vuxna som har en befintlig ortos som behöver tränas in, eller som är i behov av en ny eller justerad ortoslösning för någon vardagsaktivitet.

Är du intresserad av att delta på Camp Go vänligen kontakta din behandlande doktor eller fysioterapeut och be dem skriva en remiss till Neurocampus eller kontakta dem via 1177.

Här kan du ladda ner en informationsfolder.

Camp Go – Stockholms Ortosgåskola drivs i samarbete mellan Neurocampus och Camp Pro Ortopedteknik vid Sophiahemmet.