Integritetspolicy

Allmän

Camp Pro vill att du ska känna dig säker och trygg med att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt och lämpligt sätt. All information som lämnas till oss via webbplatsen behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Information som lämnas i samband med nyttjande av våra tjänster behandlas enligt Patientdatalagen med stöd av GDPR.

Genom att använda vår webbplats godkänner du uttryckligen att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Personlig information

Personuppgifter är information som kan kopplas direkt eller indirekt till en individ. Ditt namn och personnummer är personuppgifter, men det är även t.ex. bilder och ljudinspelningar och så vidare.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att driva vår verksamhet och fullfölja våra åtaganden mot kunder och patienter. Personuppgifterna används för att uppfylla legala krav och för vår egen marknadsföring. Vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården regleras genom Patientdatalagen med stöd av GDPR. All form av behandling av information görs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Uppgifterna behandlas så länge som nödvändigt för att upprätthålla god kundservice eller juridiska krav.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss. Om det inte finns legala skyldigheter för oss som hindrar radering av uppgifterna, kommer vi på din begäran att radera samtliga icke-nödvändiga personuppgifter och referenser till dig i vår databas.

Delning av personuppgifter

Din information behandlas av Camp Pro och dess personuppgiftsbiträden. Vi säljer aldrig dina personuppgifter utan delar dem endast med tredje part då det krävs för att fullföra vår verksamhet. Ett exempel på tredje part vi delar uppgifterna med kan vara ditt Försäkringsbolag om du är försäkringspatient eller bolag vi använder för att marknadsföra våra tjänster. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med adekvat skyddsnivå.

Säkerhet

Vi är utrustade för att skydda din personliga information genom organisatoriska och tekniska åtgärder, såsom säkra nätverk och brandväggar. Våra anställda kommer endast att få tillgång till dina personuppgifter om de är berättigade såväl som i enlighet med lagen.

Det ställs höga krav på informationssäkerhet när vi kommunicerar genom öppna nät, som internet. Tänk på att inte lämna känslig information i mailkorrenspondens. E-post är ett osäkert kommunikationssätt och ska därför inte användas för att skicka patientuppgifter.

Uppdateringar av integritetspolicy

Användaren rekommenderas att regelbundet kontrollera integritetspolicyn för uppdateringar.

Kontakta oss

Camp Pro Ortopedteknik org.nr, 556808-0252 med sitt säte på Södra Fiskartorpsvägen 15H, 114 33 Stockholm är personuppgiftsansvarig och ansvarar således för behandling av dina personuppgifter enligt ovan och är föremål för svensk dataskyddslagstiftning. Om du har några frågor angående vår integritetspolicy eller något annat, vänligen kontakta sophiahemmet@camppro.se.