Stötvågsbehandling

Stötvåg är en effektiv behandling som snabbt leder till minskade besvär. Vi erbjuder avancerad stötvågsbehandling som är ett effektivt sätt att behandla skador med långvariga/kroniska smärtor i senor och muskler.

Med hjälp av stötvågen bryts skadad vävnad ner och kroppen reagerar på detta genom att öka blodcirkulationen runt det skadade området. Detta stimulerar kroppens egen förmåga att reparera sig själv. Omedelbar smärtlindring och förbättrad rörlighet är vanliga upplevelser efter behandlingen med stötvåg.

Stötvågsbehandling har visat ge bra resultat vid skador som plantar fasciit, (hälsporre), benhinneinflammation, trochanterit, hopparknä, löparknä, tennisarmbåge, golfarmbåge, senskador i axel och impingement.

Hur går en behandling till?

Behandlingen tar 3-10 minuter då 1000-5000 tryckvågor appliceras på det skadade området. Behandlingen ger bäst resultat efter 2-5 behandlingar. De flesta upplever behandlingen som smärtsam. Det kan uppstå en molande värk någon timme efter behandlingstillfället som kan vara i 24-48 timmar. 48 timmar efter behandling är det bra att avstå från aktiviteter som belastar det skadade området. Blåmärken kan förekomma på det behandlade området vilket är den biverkningen som är vanligast. Antal behandlingar grundas i hur patienten svarar på stötvågen och skadans omfattning, därav kan vi inte svara på innan hur många behandlingstillfällen som behövs.

Viktigt är att en grundlig undersökning genomförs då skadeområde lokaliseras och kontraindikationer utesluts. Därefter informeras patienten om vad som kommer att ske under stötvågsbehandlingen. Om bedömningen är att stötvågsbehandling inte är en lämplig behandlingsmetod rekommenderar vi patienten annan behandling.

När ska man inte bli behandlad?

  • Kortison-injektioner senaste månaden före en behandling
  • Tendenser till blödningar och störningar med blodkoagulering med tillhörande medicinering (blödarsjukan)
  • Blodförtunnande läkemedel, t.ex. Waran
  • Hjärt- och cirkulationsrubbningar
  • Akut inflammation i behandlingsområdet
  • Cancer
  • Graviditet

Hur fungerar stötvågsbehandling?

I stötvågsmaskinens (EMS Swiss DolorClast Master) basenhet finns en kompressor som skapar tryckluft. I applikatorn, som består av ett rör där tryckluften leds in, finns en kula som med hjälp av tryckluften färdas fram och tillbaka i röret med tryckvågornas hastighet. Det blir ett mekaniskt tryck som är själva stötvågen. Stötvågen kan lätt transporteras i människokroppen då stor del av kroppen består av vatten och vatten är en bra transportör.

Remiss behövs inte

Som privatperson behövs ingen remiss från läkare för att komma och få behandling. Du står för kostnaden själv och högkostnadskort gäller inte.

Historia

Effekten av stötvågor/tryckvågor har forskats på sen 60-talet. Detta tog sin början då upptäckten av att bota vissa sjukdomstillstånd kunde åtgärdas utan kirurgiska ingrepp. Metoden utvecklades, under 70-talet av Dornier, som behandling av njursten och förkalkning i urinvägarna. Teorin bakom är att med hjälp av den mekaniska energin slås njurstenarna sönder och kommer sedan ut tillsammans med urinen. Då vävnaden runt om njurstenen skiljer sig i uppbyggnad tar de inte skada av stötvågen.

Idag har forskningen visat på bra resultat av att behandla senor och muskler med hjälp av stötvågsbehandling.