Proteser

Att förlora en kroppsdel betyder att ditt liv kommer påverkas på olika sätt. Du kommer antagligen stöta på många utmaningar i din vardag både på ditt arbete, i hemmet och på fritiden.

Som en del i rehabiliteringen, där vi samarbetar i team bestående av läkare, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och ortopedingenjör, tillverkar vi proteser som är anpassade efter dina behov.

Det finns inte en protes som är bäst för alla, behovet är olika beroende på vad du arbetar med och vilka fritidsintressen du har. För en del är utseendet viktigast, för andra funktionen och för en tredje en kombination av utseende och funktion. Är du hantverkare eller jobbar på kontor är behoven väldigt olika, likaså om du har en aktiv fritid eller ägnar dig mer åt lugna aktiviteter.

Därför är det viktigt att du tillsammans med vår kunniga personal kommer fram till vad som är den mest optimala proteslösningen just för dig. Proteslösningen kommer säkerligen att förändras med tiden vartefter behoven ändras. Förhoppningsvis blir vår relation livslång. Vårt mål är att hitta en lösning som förbättrar livskvalitén för varje enskild individ. Vi har stor erfarenhet att jobba med både armproteser och benproteser.

Armproteser

Armproteser kan i stort sett delas in i 3 olika typer. Kosmetisk protes, kroppsdriven protes och myoelektrisk protes:

Kosmetisk protes

En kosmetisk protes återställer i första hand utseendet efter en amputation eller en medfödd missbildning. Den är ofta lätt att sätta på och har en relativt låg vikt. Den kan användas som mothåll och i vissa falla kan man även hänga saker på den för att avlasta den andra sidan. Den kan vara viktig för att kompensera för den vikt man förlorat och på så sätt underlätta balansen i kroppen.

Kroppsdriven protes

Denna protestyp drivs av ett vajersystem runt rygg och axel. På så sätt kan man ex. öppna eller stänga en hand eller böja armbågen.

Myoelektrisk protes

En myoelektrisk protes styrs med hjälp av muskelsignaler. Genom att spänna muskler på armen kan man ex. öppna/stänga proteshanden eller rotera handleden. En myoelektrisk protes är mycket tyngre än en kosmetisk protes och det krävs mycket träning för att den ska fungera optimalt.

Benproteser

I Sverige utförs över 2000 benamputationer per år. Den största delen av dessa kommer av långdragna svårläkta sår orsakade av nedsatt cirkulation. Övriga amputationer kan komma att ske av olika trauma såsom olycksfall, tumörsjukdomar eller så är de medfödda missbildningar (dysmelier).

Att amputera delar av sitt ben är ofta väldigt omvälvande, både för den drabbade och för närstående. I de fall patienten haft långdragna sår kan det i sorgen även vara en lättnad att bli av med ett smärtsamt sår och påbörja rehabilitering för ett aktivare liv tillsammans med sin protes.

Man brukar namnge nivån på amputationen genom vilket benamputationen skett. De vanligaste är transtibial- och transfemoral-amputation då man amputerar genom underben och lårben. Man kan även gå genom en led och då kallas de fotleds-, knäleds- eller höftledsexartikulation.

Beroende på amputationsnivå ser det olika ut hur protesen byggs upp. Allra oftast har man en liner, strumpa i gel eller silikon mot huden, och sedan tillverkar man en stabilare hylsa utanpå denna. På hylsan fästes sedan en protesknäled (på transfemoralt amputerade och knäledsexartikulationer) och en protesfotled/fot på alla lägre nivåer av amputationer. Det finns många olika knän och fötter på marknaden och det är dina önskemål och behov som styr valet av dessa komponenter.