Allard Support förvärvar Linds Ortopedtekniska AB i Stockholm

En avsiktsförklaring har idag tecknats mellan och Allard Support for Better Life AB (Allard Support) och AdderaCare AB om förvärv av bolaget Linds Ortopedtekniska AB (Linds). Linds integreras för att ingå i Allard Supports dotterbolag – Camp Pro Ortopedteknik AB (Camp Pro).

I samband med att Camp Pro som en av tre leverantörer tilldelats ramavtal med Region Stockholm har Allard Support efter noga övervägande initierat förvärvet av Linds vars ramavtal med Region Stockholm upphör den 30 september. Allard Support gör bedömningen att Linds befintliga verksamhet speglar de värderingar och den kultur som genomsyrar Camp Pro och att integrationen kommer att bidra till gemensam fortsatt utveckling av verksamheten i Stockholm.

”Vi ser med stor glädje fram emot att välkomna Linds till vår verksamhet. Våra gemensamma kunskaper och erfarenheter kommer att skapa en trygg och inspirerande miljö för såväl anställda som patienter. Tillsammans kan vi erbjuda högkvalitativ vård där vi tar ett helhetsgrepp om patientens behov samtidigt som vi kan fortsätta att utveckla verksamheten”, säger Camilla Johnsson, VD för Camp Pro AB.

Eftersom ramavtalet mellan Linds och Region Stockholm fortfarande är aktivt och avslutas tidigast den 30 september 2022, behöver regionen ge sitt godkännande av försäljningen innan signering av försäljningsavtalet sker den 4 juli. Linds fortsätter på nuvarande avtal till den 30 september då verksamheten integreras i Camp Pro.

För mer information kontakta:
Camilla Johnsson, VD Camp Pro AB, camilla.johnsson@camppro.se, tel: 08-12 13 11 64