Svenska Parasport Akademin – en utvecklingsmiljö för samverkan kring fysisk aktivitet och idrott

26 miljoner satsas på forskning om fysisk aktivitet och parasport för personer med funktionsnedsättning. Forskningsresultaten kommer att bidra till att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att vara fysiskt aktiva i vardagen, på fritiden och inom paraidrott. 

KK-stiftelsen, GIH och Camp Pro Ortopedteknik AB, Permobil AB och Qualisys AB samt en rad samverkanspartners satsar tillsammans drygt 26 miljoner på forskning och utveckling inom projektet ”Svenska Parasport Akademin – en utvecklingsmiljö för samverkan kring fysisk aktivitet och idrott”.

Projektet startar i oktober 2022 och pågår till hösten 2026. Totalt ingår hundra personer med neuromuskuloskeletal funktionsnedsättning i projektet. Syftet med projektet är att undersöka hur funktionsnedsättning påverkar aktiviteter i vardagslivet, fysisk aktivitet på fritiden och paraidrottande. Målgruppen är vardagsaktiva och idrottsaktiva rullstolsbrukare.

Projektet kommer att:

  • mäta funktionsnedsättning utan kompenserande hjälpmedel
  • utvärdera samband mellan individ och hjälpmedel
  • mäta prestation under vardagliga aktiviteter och idrottsspecifika uppgifter utförda i rullstol

Resultaten ger svar på hur funktion kan optimeras med hjälpmedel utifrån individens behov och förutsättningar samt hur belastningen i skuldra/arm och säte kan minimeras. Målet är att finna den optimala nivån mellan funktion och prestation för rullstolsanvändare, i vardagssituationer och i ett idrottsprestationsperspektiv.

”Ett projekt som detta ger oss fantastiska möjligheter att utveckla nya hjälpmedel och individanpassa befintliga hjälpmedel för ökad aktivitet och delaktighet.” – Camilla Johnsson, VD Camp Pro AB

Genom att delta som aktiv samverkanspartner i projektet vill Camp Pro

  • förbättra möjligheterna att utveckla och anpassa hjälpmedel som stöder aktivitet och bidrar till större delaktighet
  • öka kunskapen om hur ortopedtekniska hjälpmedel blir möjliggörare och inte ses som begränsningar
  • bidra till ökad kunskap kring vilka hjälpmedel som finns och hur de kan vara ett stöd vid olika behov

Ta del av pressmeddelandet från GIH här.

För mer information om projektet och Camp Pro’s deltagande kontakta:

Camilla Johnsson, VD Camp Pro AB, camilla.johnsson@camppro.se