Personal Skåne

Bo Hägg

Leg. Ortopedingenjör. Bosse har jobbat i olika befattningar inom skånsk ortopedteknik i många år. Senast som ortopedteknisk chef och ortopedingenjör på Aktiv Ortopedteknik i Malmö. Allround med stor erfarenhet inom ledning och styrning av ortopedteknisk verksamhet, men även kliniskt inom såväl ortoser som proteser och fotbäddar.

Eva-Lena Jansson

Leg. Ortopedingenjör. Har arbetat kliniskt under många år inom ortopedteknik. Eva-Lena var under en längre period VD för Aktiv Ortopedteknik i Malmö/Lund och de senaste åren har hon arbetat med att starta upp Camp Pro Ortopedteknik vid Sophiahemmet i Stockholm. Idag arbetar hon som regionchef för Camp Pro i Skåne med målet att etablera företaget i Skåne med utgångspunkt från Kulan Idrottsskadecenter i Malmö och en mobil klinik i NV Skåne.

Jonas Tornberg

Ortopedtekniker/Verksamhetsutvecklare. Jonas har arbetat som ortopedtekniker sedan 1990 och har stor erfarenhet av protes- och ortos tillverkning. Han har de senaste åren specialiserat sig på gång- och löpanalys, ortopediska fotbäddar samt utprovning av ortoser.

Kristina Ståhl

Ortopedtekniker/Verksamhetsutvecklare. Kristina har arbetat inom ortopedteknik sedan 1998. Kristina har jobbat som ortopedsytekniker och har stor erfarenhet av rygg-/bråckproblematik. Hon har de senaste åren arbetat som butikschef inom ortopedteknik och specialiserat sig på ortopediska fotbäddar samt utprovning av ortoser.