Neuropatiskola

Har du fått diagnosen polyneuropati? Där polyneuropatin har påverkat din gång och/eller balansförmåga, ger smärta eller känselbortfall erbjuder vi tillsammans med Neurocampus rehabilitering i vår neuropatiskola. Här får du möjlighet att träna din balans samt får information kring din diagnos och vad man kan göra själv eller med olika hjälpmedel.

Vi ses en gång i veckan i åtta veckor. Varje vecka erbjuds du en timmes träning av balans, rörlighet och funktionell styrka och en timmes föreläsning där olika ämnen som rör polyneropati tas upp.

Målsättningen är att

  • Öka kunskapen och förståelsen kring din diagnos
  • Minska rädslan för fysisk aktivitet
  • Öka styrka och balansförmåga
  • Ge dig kunskap om olika ortopedtekniska hjälpmedel
  • Ge dig inspiration om hur träning kan ske på egen hand – hemma eller på gym
  • Öka kunskapen kring vad Neuroförbundet kan erbjuda sina medlemmar

Vi erbjuder även rehabilitering och utbildning för dig med läkemedelsutlöst neuropati, under eller efter behandling med cytostatika.

Är du intresserad av att delta i något av våra program vänligen kontakta Neurocampus på telefon 08-437 377 50.

Neuropatiskolan drivs i samarbete mellan Neurocampus och Camp Pro Ortopedteknik vid Sophiahemmet.