Plattfot (Pes planus)

Plattfot är den vardagliga benämningen på Pes planus och kännetecknas av att man inte ser något längsgående fotvalv vid den inre fotranden.

Orsaken till platta fötter är relaterad till vävnader och ben, genetiskt har olika individer olika förutsättningar för sin individuella fotform.

Nästan alla spädbarn har normalt ”platta fötter” och först vid tonåren har foten fått sitt färdiga utseende, även med avseende på fotvalvet. Hos de flesta växer plattfotheten bort när de blir äldre och ger i unga år sällan upphov till besvär. Kvarstående plattfot klassas som ärftlig och är en icke-patologisk fotform som oftast inte kräver behandling om man är besvärsfri.

Många förväxlar termen plattfothet med sk. överpronation (för mer information se avsnittet ”överpronation”).

Förvärvad plattfot

Förvärvad plattfot, Tibialis posterior dysfunktion, är en deformitet som utvecklas efter att skelettet har växt klart. Termen förvärvad betyder att fysiologiska eller strukturella förändringar orsakar en deformation av valvet som tidigare har varit strukturellt normalt.

Begreppen Tibialis posterior dysfunktion och förvärvad plattfot används ofta synonymt. Detta är dock inte biomekaniskt rätt då dysfunktionen syftar på en störning/skada/inflammation i sena och senskida till Tibialis posterior muskeln medan plattfotheten är effekten av funktionssvaghet i strukturer på insidan (medialt) där foten sjunkit ner i en plattfothet.

plattfot symptom och behandling camp pro

Symptom vid plattfot

  • Den ärftliga plattfoten är ofta besvärsfri men värk, trötthet i fötter och nedsatt rörlighet förutom plattfotheten kan förekomma.
  • Förvärvad plattfot kan ge symptom som ökande ömhet och smärtor på insidan av fot och valv, detta kan pågå under flera månader och år. Ibland upplevs en svullnad runt senan bakom inre fotknölen. Efterhand märker du att valvet sänks och du kan få problem med balansen och med att gå.
  • Deformiteter i fötterna påverkar fotens stegavveckling och kan ge problem även i knän, höfter och rygg.

Behandling av plattfot

  • Stabila skor är viktigt för att foten ska få stöd. Vid mer uttalad felställning kan skor med lite högre skaft alternativt känga föredras.
  • Individuellt anpassade fotbäddar för stabilisering, avlastning och korrigering av fotens biomekanik (belastningsmönster) rekommenderas.
  • En av våra terapeuter kan ge individuella program med övningar som hjälper till att stärka fotens muskulatur.
  • Tag kontakt med din läkare vid svåra besvär.