Överpronation

Benämningarna pronation och supination misstolkas ofta som något negativt för fot och ben men det är viktigt att komma ihåg att benämningarna inte är en diagnos utan normala rörelser i foten som sker helt naturligt genom ett gångmönster.

Det är kroppens sätt att adaptera steget genom stödfasen och på olika underlag. Termerna pronation och supination i sig beskriver ett avancerat biomekaniskt mönster av fotens rörelser runt tre olika axlar som i sin tur är en del av en biomekanisk kedja genom fot, ben och höft vid belastning.

Pronation är inte per definition synonymt med låga fotvalv, även om pronation ger upplevelsen att fotvalven sänks betyder det inte att pronation i sig är detsamma som plattfot (pes planus). Det betyder heller inte att alla med låga fotvalv pronerar för mycket och omvänt kan en fot som i sitt normaltillstånd är något supinerad (högt fotvalv) fortfarande röra sig i pronation.

Om rörelserna och vinklarna blir för stora eller om de olika faserna av pronation respektive supination genom stödfasen rubbas ur sitt individuella normaltillstånd, dvs. den personliga biomekaniken, kan det ge upphov till olika besvär och smärta vid gång eller annan aktivitet. Besvären behöver inte förläggas i foten. En vanlig term som förekommer då är sk. överpronation.

Symptom vid överpronation

  • Onormalt slitage på in- eller utsidan av skorna.
  • Felaktig biomekanik ökar belastningen på leder och muskulatur och kan leda till besvär i fot, underben, knä, höft eller rygg.

Behandling av överpronation

  • Misstänker du att dina besvär beror på felaktig biomekanik, ta hjälp av vår personal eller terapeuter som kan göra en visuell gånganalys eller en videoupptagning för bedömning.
  • Stabila skor och ett par individuellt anpassade fotbäddar för korrigering rekommenderas.
  • Konsultera en av våra terapeuter för råd med övningar som syftar till att stärka fotens muskulatur.