Ortoser, stöd & skydd

Ortos är ett samlingsnamn för de ortopediska hjälpmedel som används som ett yttre stöd på en kroppsdel som blivit skadad och/eller fått sin funktion nedsatt.

Syftet med en ortos kan vara att hjälpa patienten att bibehålla eller återställa sin funktion och aktivitetsnivå. Ortosen stödjer och avlastar kroppsdelen genom att kompensera för muskelsvaghet, motverka felställningar och/eller lindra smärta. Det finns även ortoser som ska hålla en kroppsdel stilla, t.ex. för att en fraktur ska läka eller som stöd nattetid för att motverka felställningar.

Tidigare kallades ortoser ofta för stödbandage. Begreppet ortos innefattar en stor grupp hjälpmedel såsom t ex ankel-fot-, knä-, arm- och handortoser. Bakgrunden till att använda en ortos är oftast en skada, förslitning eller medfödd/förvärvad funktionsnedsättning.

Vi tillhandahåller alla sorters ortoser

Varje individ som kommer till oss är unik och vi tillhandahåller alla sorters ortoser. Det kan vara allt från en enklare prefabricerad ortos som du bekostar själv till en avancerad specialanpassad ortos som vi tillverkar på plats. De enklare ortoserna kan vara mjuka elastiska ortoser som inte kräver mycket anpassning vid utprovning. Dessa kan du köpa själv utan remiss.

För de mer avancerade ortoserna behövs det en bedömning och remiss från en specialistläkare.

En ankel-fotortos (AFO) används främst för att stabilisera fot och fotled eller begränsa dess rörlighet. AFO kombineras i stort sett alltid ihop med stadiga skor, med undantag för de AFO som endast används nattetid för att förebygga muskelförkortningar.

En AFO kan bl.a. användas vid droppfot, vilket är en försvagning av de muskler som lyfter foten. AFOn hjälper till att lyfta foten och minskar därmed risken för att snubbla. Ett exempel på en AFO är ToeOFF.

Behandlings-AFO, eller en Walker-ortos kan du få om du har sår pga. av diabetes eller har fått en fraktur. Detta är en gångstövel som används för stabilisering, avlastning och bättre läkning.

En knäortos (KO) får du ofta på grund av en skada eller en funktionsnedsättning. Dess uppgift är att verka stabiliserande och omfördela krafterna i knäleden i samband med aktivitet eller efter en operation. I vissa fall används de även för att omfördela tryck och minska smärta inför en ev. operation vid förekomst av artros i knäet. Det finns många typer av knäortoser gjorda i olika material med olika funktion, rörelseomfång och stabilitet. Allt baserat på den enskilda personens behov och aktivitet.

Har du större behov av stabilitet över både knä- och fotled kan en knä-ankel-fotledsortos (KAFO) vara aktuellt. Detta är en helbensortos som håller benet stabilt och den används enbart när det är stora svagheter i muskulaturen.

En arm/handortos används för det mesta för att hålla handen/fingrar i en gynnsam position för att åstadkomma funktionella grepp, eller för att motverka felställningar. De ortoser som används på dagtid har oftast som syfte att ge stabilitet och ökad funktion i hand och fingrar. I många fall är fingrarna fria.

Viloortos används nattetid eller i vila. Dessa innefattar vanligen delar av underarm, hand och fingrar. De används för att behålla muskellängd och motverka kontrakturer* och förkortningar av senor. De kan vara prefabricerad eller specialanpassade och bestå av flera olika material såsom silikon, filt eller läder/kolfiber.

För dig med problem med ryggen kan en ortos hjälpa till att stabilisera och reducera smärta. Vid behov kan vi måttsy exempelvis korsetter. Mer info om ryggortoser här.

* Kontrakturer uppstår när en led inte används normalt. Bindväven blir då fastare och mindre elastisk, ledkapseln blir styvare och musklerna kortare med risk för felställningar.

Har du fått en remiss på ortos kontakta Camp Pro Ortopedteknik på telefon 08-50 11 99 00 eller Camp Pro Uppsala på 018-13 12 00 för att boka en tid.