Akut skada

Akuta skador uppstår plötsligt och med tydlig orsak där skarp smärta, akut svullnad, blodutgjutning och/eller värmeökning över det skadade området uppstår i anslutning till skadetillfället. Exempel på akut skada är stukning (distorsion) av fot, lårkaka eller fraktur.

Är du drabbad av en akut skada och har mycket ont, felställningar eller är tydligt begränsad av dina symtom bör du i första hand kontakta en läkare för bedömning.

Omhändertagande vid akut skada – ”POLICE

Protect – Avbryt träningen/aktiviteten för att skydda kroppsdelen mot ytterligare skada.

Optimal load – Försök så tidigt som möjligt att belasta kroppsdelen så normalt du kan.

Ice – Kyla kan lindra smärta men påverkar inte svullnaden och påskyndar heller inte återhämtningen.

Compression – Den absolut viktigaste punkten! Den första lindningen ska vara med ett mycket HÅRT tryck, gärna i upp mot 15 minuter. Därefter kan lindans tryck anpassas så att den kan sitta kvar under längre tid. Lindan stoppar blödning och minskar svullnad.

Elevation – placera kroppsdelen, om möjligt, i högläge över hjärtat. Detta för att minska svullnad.

Efter en skada är det viktigt att bygga upp kontrollen igen då nerver och muskler samarbetar sämre. En bristfällig rehabilitering kan innebära en förhöjd risk för upprepade skador. Ta kontakt med någon av våra terapeuter vid Hornstull i Stockholm så kan vi hjälpa dig.