Amputation

Att göra en amputation menas med att man förlorar en kroppsdel. Det kan ske kirurgiskt eller via ett trauma. Att förlora en kroppsdel är livsförändrande vare sig det beror på sjukdom eller skada. För många drabbade vänds livet upp och ner. Men det finns hjälp att få. 

En vanlig komplikation vid amputerade kroppsdelar är att man känner fantomsmärtor där kroppsdelen en gång funnits. Man kan känna smärta, klåda, stickningar och domningar. Patienter kan då få hjälp att underlätta symtomen av en smärtläkare. Det finns även hjälpmedel i form av proteser som underlättar, stöttar eller ersätter den kroppsdel som saknas. Med hjälp av rehabilitering och träning kan man återfå sin rörlighet och livskvalitet. 

Som en del i rehabiliteringen samarbetar vårt team bestående av läkare, psykolog, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och ortopedingenjör. Vi tillverkar proteser som är anpassade efter patientens behov. Läs mer om det här