Artros

Artros är en degenerativ ledsjukdom som kan påverka en eller flera leder i kroppen.

Artros är vanligare ju äldre vi blir och riskfaktorer för att utveckla sjukdomen är förutom ålder: ärftlighet, tidigare skada i en led, arbetsmoment eller elitidrott som gett upphov till överbelastning samt även rökning och övervikt.

Vid artros förlorar ledbrosket sin kvalité och blir ojämnt. Strukturerna kring den påverkade leden såsom ledkapsel och muskler kan också ge upphov till smärta.

Symptom för Artros

  • Smygande debut.
  • Stelhet och smärta.
  • Smärta vid belastning och igångsättningssmärta.
  • Den påverkade leden kan ibland vara svullen och efter en längre tid kan även felställningar uppkomma.

Behandling av Artros

  • Träning för ökad rörlighet och muskelstyrka kring leden.
  • Viktnedgång vid övervikt.
  • Avlastning med ett gånghjälpmedel eller en ortos kan öka funktionen och minska smärtan. Utprovning av både gånghjälpmedel och ortos är viktigt, ta hjälp av vår utbildade personal.
  • Information om vad du kan göra på egen hand för att underlätta vardagen utgör en stor del av behandlingen.
  • Vid grava besvär där inte träning har hjälpt kan operativa åtgärder bli aktuellt men de flesta får goda resultat av rehabiliteringen.
  • Boka tid hos någon av våra legitimerade terapeuter för undersökning, diagnostisering och rehabilitering.