Frozen shoulder / Adhesiv kapsulit

Axeln är kroppens rörligaste led. Vid frusen skuldra (adhesiv kapsulit) påverkas ledkapseln omkring leden och krymper. Detta resulterar i stelhet och smärta i axelleden.

Sjukdomen har ofta en smygande debut och ett långsamt förlopp och brukar delas in i tre olika faser:

 • Under den första fasen tilltar stelhet och smärta. Symtomen utvecklas långsamt under ett par veckor eller månader och resulterar i begränsad rörelseförmåga och värk.
 • Den andra fasen innebär nedsatt rörlighet/stelhet men ofta mindre smärta.
 • Den tredje fasen kallas för läkningsfasen. Du får långsamt tillbaka rörelseförmågan men viss funktionsnedsättning kan kvarstå.

Orsaken till sjukdomen är ännu oklar. Du har ökad risk för att få frusen skuldra/frozen shoulder om du har diabetes typ 1 eller 2.

Symptom vid Frozen shoulder

 • Frusen skuldra visar sig genom smygande smärtdebut vid axelrörelser.
 • Smärta och värk i axeln huvudsakligen vid aktivitet eller hastiga rörelser
 • Nedsatt rörelseförmåga med svårighet att göra dagliga aktiviteter och arbete.
 • Tilltagande stelhet över tid (ofta utvecklas sjukdomen under flera månader).
 • Störning av nattsömnen på grund av värk efter 2-6 veckor

Behandling av Frozen shoulder

 • Sjukdomen läker oftast av sig själv men under en lång period (ca 2-3 år). Under tiden syftar olika behandlingar till framförallt smärtlindring.
 • Cirkulations- och rörelsefrämjande träning kan göras under hela sjukdomsförloppet men ger effekt huvudsakligen i läkningsfasen.
 • Hos Camp pro kan vi hjälpa dig fastställa en diagnos och utforma rätt behandling för att lindra din smärta och hjälpa dig bibehålla rörligheten i leden. Är det första gången du besöker oss rekommenderar vi att du bokar ett nybesök.