Frozen shoulder / Adhesiv kapsulit

Axeln är kroppens rörligaste led. Vid frusen skuldra (adhesiv kapsulit) påverkas ledkapseln omkring leden och krymper. Detta resulterar i stelhet och smärta i axelleden. Sjukdomen har ofta en smygande debut och ett långsamt förlopp och brukar delas in i tre olika faser; Under den första fasen tilltar stelhet och smärta, den andra fasen innebär nedsatt rörlighet/stelhet men ofta mindre smärta och tredje fasen kallas för läkningsfasen. Orsaken till sjukdomen är ännu oklar. Du har ökad risk för att få frusen skuldra/frozen shoulder om du har diabetes typ 1 eller 2.

Symptom

  • Smygande smärtdebut vid axelrörelser.
  • Tilltagande stelhet över tid (ofta utvecklas sjukdomen under flera månader).

Behandling

  • Sjukdomen läker oftast av sig själv men under en lång period (ca 2-3 år). Under tiden syftar olika behandlingar till framförallt smärtlindring.
  • Cirkulations- och rörelsefrämjande träning kan göras under hela sjukdomsförloppet men ger effekt huvudsakligen i läkningsfasen.