Hallux limitus och Hallux rigidus

Artrosutveckling, förslitning av brosket i stortåns grundled, kan vara orsakat av skador, upprepade mikrotrauman, genetiska orsaker, biomekaniska felbelastningar etc. och drabbar män i större utsträckning än kvinnor.

Artrosen benämns Hallux limitus så länge leden bara är inskränkt i sitt rörelseomfång och Hallux rigidus när den gradvis ökande broskpålagringen gjort leden stel och svår att böja.

Symptom vid artros i stortå

  • Nedsatt förmåga att böja tån bakåt, stelhet och belastningssmärta i stortåns grundled ofta märkbart när du ska skjuta ifrån i steget eller situationer när du måste gå ner på huk.
  • Över tid skapas pålagringar på den skadade leden som kan klämma i skor.
  • Besvären utvecklas successivt med gradvis försämring.
  • Efter hand minskar förmågan att rulla upp över stortån vilket kan leda till ändrat gångmönster med ökad belastning på fotens utsida.
  • Vilovärk efter ansträngning kan efter hand uppträda.
  • Ofta bildas benpålagringar (osteofyter) runt leden och framförallt på ovansidan vilket ger ytterligare symtom med smärta i skor pga. tryck.
Hallux limitus Hallux rigidus Artros i tårna

Behandling av artros i tårna

  • Ofta kan det hjälpa med en rullsula eller stel sula i skon vilket avlastar vid avveckling av steget och gör att leden inte utsätts för samma påfrestning och kan lindra smärtan. Du kan hitta skor med rullsulor i en vanlig skoaffär men du måste veta vad du letar efter, fråga oss om råd.
  • Individuellt anpassade fotbäddar för stabilisering och korrigering av fotens biomekanik (belastningsmönster) och avlastning för framfoten rekommenderas.
  • Tag kontakt med din läkare vid svåra fall.