Hallux valgus

Hallux valgus är en av de vanligaste felställningarna i foten och är vanligare hos kvinnor än hos män. Det är ett tillstånd som kännetecknas av att stortån blir sned.

Stortåns grundled deformeras och tån böjer in mot andra tån, ibland ligger dessa två tår omlott. Samtidigt blir leden mellan första mellanfotsbenet och stortån vinklad inåt, vilket gör framfoten bredare. Orsaken till att Hallux valgus uppstår är mångdimensionell och bara delvis känd. Ett flertal faktorer såsom genetiska orsaker, skoanvändning och funktionella fel i foten kan leda till uppkomsten av Hallux valgus. Det är möjligt att ha en Hallux valgus utan smärta eller besvär.

Symptom vid snedställd stortå

Vanligaste problemet är smärta runt leden och problem att hitta passande skor. Friktion och tryck från skon kan irritera den ytliga slemsäcken (bursa) på leden som sväller och blir röd och irriterad. I efterhand kan det även uppstå smärta i närliggande tår på grund av den ökade felställningen. Artros (ledbroskförslitning) kan förekomma i leden men inte nödvändigtvis.

Hallux valgus - Snedställd stortå camp pro

Behandling av snedställd stortå

  • Individuellt anpassade fotbäddar för stabilisering och korrigering av fotens biomekanik (belastningsmönster) och avlastning för framfoten rekommenderas.
  • Rymliga skor med tillräcklig bredd för framfoten är A och O. Du kan behöva lästa ut befintliga skor över området för stortåns grundled för att ge tillräckligt utrymme, en skomakare kan hjälpa dig med detta.
  • Skor med elastiskt material vid stortåleden för att minska tryck finns idag på marknaden. Kontakta någon av våra butiker för utprovning av bra skor.
  • Du kan prova att avlasta och räta ut tån med hjälp av en tåspridare. De är gjorda i gel och brukar fungera bra även i skor, viktigt dock att det finns tillräckligt utrymme. Nattetid kan du prova ett Hallux valgusstöd som håller stortån i position.
  • En av våra terapeuter kan ge råd och enkla övningar som stärker fotens muskler.
  • Tag kontakt med din läkare vid svåra fall.