Hälseneinflammation

Ordet hälseneinflammation, Achillestenidopati, ger en något felaktig information då det egentligen inte är en inflammation det rör sig om.

Aktuell forskning har visat att det vid långvariga besvär inte finns några inflammatoriska förändringar i själva senan vilket förklarar varför inflammationshämmande mediciner inte kan läka ut tillståndet. Besvär orsakas istället av småskador i senan som inte ges tid till återhämtning och återuppbyggnad, en mer korrekt benämning är därför Achillestendinopati, hälsenesjukdom.

Hälsenan är den sena som binder ihop de två stora vadmusklerna till ditt hälben och besvär kan uppkomma om du belastat musklerna och senan mer än vanligt under en period.

Skadan är vanligast hos medelålders personer men kan drabba både yngre och äldre. I litteraturen beskrivs det ofta att hälsenebesvär är vanligare hos män men studier har visat att det idag är lika vanligt hos kvinnor som män.

Symptom

Vanliga symptom är att det gör ont i hälsenan, på mitten eller längre ner i senan där den fäster mot hälbenet. Det kan också kännas en svullnad, förtjockning eller knölar på senan. Det är inte heller ovanligt med stelhet i hälen och vaden, ofta på morgonen.

Hälseneinflammation eller Achillestenidopati camp pro

Behandling

  • Vila från provocerande aktivitet tills du är besvärsfri, därefter gradvis stegrande återgång till normal aktivitetsnivå
  • Att kyla det ömmande området kan ge smärtlindring på kort sikt.
  • Stabila, bra skor och inledningsvis en lös hälkil kan rekommenderas för att minska belastningen på hälsenan då du står och går. OBS! Kilen är endast en kortsiktig behandling (några veckor) och ska alltid användas som komplement till rehabiliteringsträning.
  • En av våra terapeuter kan hjälpa till att utforma ett gradvis stegrande rehabiliteringsprogram med fokus på excentrisk träning och stretching av vadmuskeln.
  • Individuellt anpassade fotbäddar för stabilisering, avlastning och korrigering av fotens biomekanik (belastningsmönster) kan bli aktuellt.
  • Ta kontakt med din läkare vid svåra besvär.