Högt fotvalv (Pes cavus)

Det utmärkande för Pes cavus är ett högt längsgående fotvalv och att belastningsfördelningen är begränsad till främst framfot och häl.

Orsaken är relaterad till vävnader och ben, genetiskt har olika individer olika förutsättningar för sin individuella fotform. Funktionellt kan en cavusfot klassificeras som flexibel (rörlig) eller rigid (stel) vilket beskriver variationer av komplexa strukturer som kortfattat kan förklaras som den biomekaniska funktionen relaterad till respektive individ.

Perifer neuropati och Pes cavus

I vissa fall är cavusfoten relaterad till ärftlig neuropati av olika genes, ex. Celebral pares, Polio, Charcot-Marie-Tooth etc. I dessa fall är det inte ovanligt att felställningen progressivt försämras.

Korrekt diagnos är givetvis viktigt i dessa fall men det är också viktigt att komma ihåg att vid dessa tillstånd är en hög hålfot troligen inte det enda symptomet utan bara en del av ett mer komplext mönster av symptom/besvär.

Symptom

  • Smärta och obehag pga. punktbelastning av framfot och häl. Belastningen på framfot kan resultera i nervirritationer och det är inte ovanligt med förhårdnader under och på sidan av tålederna. Sekundära felställningar i tårna förekommer också.
  • Instabilitetskänsla och benägenhet att skada fotens yttre stödvävnader, ex. de yttre sidoledbanden och de muskelsenor som löper runt laterala malleolen (yttre fotknölen).
  • I vassa fall upplevs tryckproblem mot fotryggen och svårigheter att hitta skor med tillräcklig volym. Även här kan det förekomma nervirritationer med domningar i framfot.

Högt fotvalv, Pes cavus symptom och behandling camp pro

Behandling

  • Stabila skor, gärna med snörning så att volymen kan anpassas och minska risken för tryck mot fotryggen.
  • Individuellt anpassade fotbäddar för att fördela belastningen samt stabilisera och korrigera fotens biomekanik (belastningsmönster) rekommenderas.
  • Tag kontakt med din läkare vid svåra besvär.