Kalkaxel

Denna skada kan vara akut eller långvarig och innebär att det skett en kalkutfällning i axelns muskelsenor (rotatorkuffens senor) och vanligast drabbad är supraspinatussenan.

Skadeorsaken är ofta en kombination av åldersförändringar i senorna och överansträngning men kan även uppkomma spontant. Kalkavlagringarna ger en mindre elastisk muskelsena och smärta i axeln.

Symptom vid kalkaxel

  • Ofta snabb smärtdebut med intensiv smärta i axeln fram- och ovantill.
  • Smärta vid armrörelser och/eller nattetid.
  • Kalkavlagringar ses ofta på röntgen.

Behandling av kalkaxel

  • Stötvågsbehandling har visat sig vara en effektiv metod mot kalkaxel då kroppen absorberar upp kalkavlagringarna delvis/helt efter en behandlingsserie.
  • Träning för axeln kan förebygga återkommande besvär.
  • Boka tid till någon av våra legitimerade terapeuter för undersökning och rätt diagnostisering.