Fötterna drabbas vid neuropati!

Neuropati efter cellgiftsbehandling

Neuropati kan bli en konsekvens av vissa cancerbehandlingar. Cellgifter kan skada nerver och ge upphov till neuropati. Neuropati innebär skada i det perifera nervsystemet, det vill säga nerver utanför hjärnan och ryggmärgen. I grund och botten är neuropati ett tillstånd där nerverna inte fungerar normalt och det kan påverka olika delar av kroppen, inklusive armar, ben och organ. Symtomen kan variera och kan förvärras med högre doser eller upprepade behandlingar. Vissa symtom kan vara reversibla efter avslutad behandling, medan andra kan vara mer bestående.

Det är viktigt att notera att alla cancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling inte utvecklar neuropati, och symtomen kan variera i svårighetsgrad. Neuropati efter cancerbehandling kan vara tillfällig eller långvarig, och för vissa förbättras symtomen gradvis över tid medan andra kan uppleva bestående besvär.

Hur fötterna drabbas vid neuropati efter cancerbehandling?

Det är inte ovanligt att neuropati efter cancerbehandling påverkar fötterna och ger upphov till olika besvär. Här är några sätt på vilka fötterna kan påverkas av neuropati:

Minskad känsel: Nervskador kan resultera i minskad känsel i fötterna, vilket gör det svårt att uppfatta beröring, temperaturförändringar eller smärta på samma sätt som tidigare.

Domningar/stickningar och smärta: Vanliga upplevelser av neuropati inkluderar domningar och stickningar i fötterna, ofta liknande ”myrkrypningar” eller pirrningar. Smärta och obehag i fötterna är också vanligt vid neuropati och kan variera från brännande eller stickande känslor till konstant värk. Vissa upplever ökad smärta vid beröring eller tryck.

Hudskador: Cellgiftbehandlingen kan påverka huden och ge upphov till olika hudskador bland annat hudirritation och rodnad, torr hud, förtunnad eller skör hud, nagel- och hårförändringar.

Svaghet: Neuropati kan i vissa fall leda till svaghet i fotmusklerna och till och med muskelförtvining (muskelatrofi), vilket påverkar gångmönstret och rörligheten i fötterna.

Balans: Då neuropati kan orsaka nedsatt känsel påverkar detta i sin tur balansförmåga.

Ortopedteknisk behandling vid neuropati och Hand-Fotsyndrom

Användningen av individuellt utformade silikonortoser och individuella fotbädddar har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod för att hantera neuropati i fötterna under och efter cancerbehandling och framför allt hudproblem. Silikonortoser och fotbäddar, erbjuder flera fördelar och positiva resultat för patienterna. Ortosen fungerar som ett extra hudlager, vilket skyddar och återfuktar huden samtidigt som fotbäddarna ger en effektiv tryckavlastning på foten och kan därför minska smärtan. Några nyckelpunkter kring användningen av silikonortoser och fotbäddar:

  • Individuell utformning
  • Skydd av huden på fötterna
  • Effektiv tryckavlastning
  • Minskad smärta
  • Minskade domningar och stickningar
  • Förbättring av balans och proprioception

Behandling med Camp Pro silikonortos och individuella fotbäddar

Denna behandlingsmetod med Camp Pro silikonortos tillsammans med individuellt tillverkade fotbäddar har visat sig vara framgångsrik för att förbättra patientens livskvalitet genom att skydda huden, minska smärta, förbättra balans och skydda fötterna från ytterligare skador. Samråd med Camp Pro och användning av dessa individuellt utformade silikonortoser och fotbäddar är en värdefull del av behandlingen för neuropati under och efter cancerbehandling med cellgifter.