Patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS)

Patella betyder knäskål och femur betyder lårben. PFSS är alltså smärta i leden mellan knäskålen och lårbenet. Tidigare kallades diagnosen ofta Chondromalacia patellae, vilket är missvisande då det betyder att brosket på baksidan av knäskålen är mjukt/uppluckrat.

Detta symtom är inte konsekvent förekommande hos alla med PFSS. Anledningen till att man får PFSS är oklart men ofta nämns broskförändringar, försvagad lårmuskel (quadriceps), obalans i lårmuskulaturen så knäskålen inte ”spårar rätt” i leden, instabilitet i knäleden samt ökad Q-vinkel (vinkeln mellan knäskålssenan och lårbenet) som en möjlig orsak, dock utan fullgott vetenskapligt stöd.

Tydligt är dock att PFSS rör sig om en överbelastning av leden, då ett trauma oftast inte föreligger. Symtomen brukar uppkomma efter kraftigt ökad aktivitetsnivå på kort tid. Tillståndet är vanligt både hos motionärer och idrottare. Yngre personer och flickor är överrepresenterade. Det är viktigt att utesluta andra orsaker till knäsmärtan innan diagnosen PFSS ställs. Prognosen är oftast god på sikt men besvären kan finnas kvar under lång tid.

Symptom vid PFSS

  • Kännetecknas av diffusa smärtor på framsidan och/eller på kanten av knäskålen eller smärta som upplevs komma innanför knäskålen.
  • Smärtan blir ofta värre vid aktivitet.
  • Trappgång (framförallt nerför), att sitta på huk samt gå nerför backar är ofta smärttriggande aktiviteter.
  • Vanligt också med smärta som uppkommer efter en längre stund i sittande med böjda knän (movie sign).
PFSS Patellofemoralt smärtsyndrom bild av knä

Behandling av PFSS

  • Påbörja ett individanpassat rehabträningsprogram. En av våra terapeuter kan fastställa eventuella svagheter eller obalanser av muskulatur i höft, ben och fot och baserat på de kliniska fynden vid undersökningen ge övningar som är anpassade efter dina symtom och behov.
  • Vila från provocerande aktivitet tills du är besvärsfri och därefter en gradvis ökning i belastning till normal aktivitetsnivå
  • Ortoser och tejpning kan hjälpa till för att stabilisera patella vid behov, fråga vår personal om vilket som kan hjälpa dig bäst.
  • Att kyla det ömmande området kan ge smärtlindring på kort sikt.
  • Individuellt anpassade fotbäddar med korrigering av felaktig biomekanik ger bra förutsättningar för en sund kinetisk kedja.
  • Se över dina skor, stabila skor med bra stötdämpning rekommenderas under rehabiliteringsfasen.