Reumatoid artrit (RA)

Symptom för RA

Reumatiod artrit är en kronisk sjukdom där flera leder blir inflammerade. Det är ofta symmetriskt och de minsta lederna som drabbas först, ex fingrarnas och tårnas leder. Inflammationen, polyartriten, kan ge svullnad, smärta och stelhet över de påverkade lederna och detta kan kännas av mest på morgonen, men även efter aktivitet. Sjukdomen kan ge perioder med mer och mindre besvär. Vid en period med mer aktiv sjukdom kan inflammationen vara större och mer utredd vilket kan ge värmeökning och mer smärta över leder. Man kan även känna sig mer trött. Mellan sådana här perioder kan man känna av det ganska lite. I vissa fall kan inflammationen ha gett leddestruktion och leden hamna i en ogynnsam position. Vissa kan även få reumatiska knutor, nodulis, i underhuden som kan ge smärta vid belastning.

Behandling av RA

Beroende på sjukdomens utbredning och påverkan kan vi anpassa och prova ut formgjutna inlägg för att minska belastningen på ömma områden. Vi kan även prova ut olika stöd för positionering eller för att undvika att hamna i ytterläge av ledrörelsen som kan vara smärtsam.