Stressfrakturer / Marschfrakturer

En stressfraktur uppstår inte som följd av en akut skada, även om symptomen ibland kommer akut, utan som resultat av en längre tids överbelastning och orsakas vanligtvis av en konstant upprepad belastning som överskrider benets förmåga att reparera sig själv.

Stressfrakturer är vanliga i foten, till exempel språngbenet (talus), båtbenet (naviculare) och mellanfotsbenen (metatarsalbenen). Båda benen i underbenet kan också vara utsatta för stressfrakturer med skenbenet (tibia) som den vanligast drabbade.

På en vanlig röntgenbild ses en stressfraktur först flera dagar eller veckor efter att skadan uppstått. Vid misstanke om tillståndet bör en magnetkameraundersökning göras. Med hjälp av bilderna från den är det möjligt att ställa diagnosen tidigt i förloppet.

Symptom vid stressfraktur

Typiskt för denna diagnos är en situation där du utan föregående trauma får starka smärtor i ett avgränsat område i underbenet eller foten. Smärtorna förvärras genast vid försök att gå eller springa. Varje steg mot underlaget utlöser en tydlig och stark smärta.

Stressfrakturer / Marschfrakturer symptom och behandling camp pro

Behandling av stressfraktur

  • Sök alltid läkare vid misstanke om stressfraktur.
  • Avstå från aktiviteter/träning som triggar smärta, försök dock att leva så normalt som möjligt.

Hitta en klinik

Camp Pro finns på ett flertal orter runt om i Sverige. Nedan hittar du kontaktuppgifter till våra kliniker.