Fotledsstukning (Distorsion)

Med stukning (distorsion) avses ett trauma mot fotleden och dess ligament som medför att leden kortvarigt befinner sig utanför sitt normala rörelseomfång utan att ledhuvudet går ur led. Ligamenten kan då bli uttöjda, skadas eller till och med gå av.

Det vanligaste är att utsidan av foten drabbas när man trampar snett så fotleden vrids inåt (supinationsvåld). Det är en av de mest förekommande skadorna hos idrottare och uppfattas oftast inte som allvarlig, men den ska inte negligeras. Majoriteten av dem som skadas blir återställda med tidig mobilisering och rehabilitering. Det är dock viktigt att genomföra en ordentlig rehabilitering då risken att stuka sig igen ökar avsevärt om man stukat sig tidigare.

Vid stukning med kraftig svullnad, blånad/missfärgning och eventuell felställning av foten – ta alltid kontakt med läkare för bedömning.

Symptom vid Fotledsstukning

 • Distinkt ömhet till följd av att du trampat snett, smärtan ökar vid rörelseprovokation.
 • Svullnad och blånad/missfärgning kring det skadade området.
 • Beroende på graden av skada upplevs även belastningssmärta och ibland klarar man inte av att belasta foten alls.
fotledsstukning distortion bild på fot camppro

Behandling av Stukad fot

 • De första 48–72 timmarna är viktiga för att begränsa blödningen, minimera komplikationer samt få en snabbare återgång till normal aktivitetsnivå. Riktlinjerna för akut behandling följer den engelska akronymen ”POLICE”:- Protect: Avbryt aktiviteten för att skydda mot ytterligare skada.
  – Optimal Load: Belasta foten så normalt du kan, så tidigt som möjligt.
  – Ice: kyla kan minska smärta.
  – Compression: Hårt tryck direkt vid skada genom att linda om hårt som sedan gradvis minskas. Det stoppar blödning och leder till minskad svullnad.
  – Elevation: högläge för minskad svullnad.
 • Konsultera en av våra terapeuter för ett gradvis stegrande rehabiliteringsprogram till full belastning så snart det går. Full rörlighet och smärtfri belastning fås oftast inte förrän efter cirka 6 veckor, och vissa symtom kan kvarstå i flera månader. Det är viktigt att rehabilitera distortioner då risken med återskada är hög då den neuromuskulära kontrollen (kommunikation mellan nerver och muskler) försämras vid kraftiga stukningar.
 • Fotledsortos och tejpning kan användas som sekundärprevention och reducera risken för återkommande fotledsstukningar vid återgång till aktivitet. Detta genom att minska rörelseutslaget och öka ledens känslighet för rörelseförändring.
 • Se över dina skor, stabila skor rekommenderas under rehabiliteringsfasen.