Löparknä, Iliotibialbandssyndrom (ITBS)

Det som oftast menas när man talar om löparknä är Iliotibialbandssyndrom (ITBS).

Diagnosen förekommer inom uthållighetsidrotter såsom löpning och cykling samt hos idrottsutövare där knäböj är vanligt. Även personer som av olika anledningar spenderar långa perioder sittande, stående, sittande på huk eller knästående är utsatta.

Vad är löparknä?

Löparknä beror på en överbelastning av den långa senan som löper på lårets utsida från höften ner till knät (iliotibialbandet, ITB) och ger smärta på utsidan av knät.

Inom forskningen råder delade meningar gällande den grundläggande orsaken till symptomen och teorier om såväl friktion och inflammation såväl som hämmande och kompenserande muskelfunktion i höften har studerats utan egentlig konsensus. Oavsett vetenskapens begränsningar är den kliniska diagnostiseringen av ITBS tydlig och de flesta upplever en förbättring av den konservativa behandling som idag är praxis.

Löparknä, Iliotibialbandssyndrom symptom och behandling camp pro

Symptom vid löparknä

  • Känsla av att det ”snäpper till” samt palpationsömhet* över knäets utsida vid flexion (böjning). *ömhet vid beröring/undersökning
  • Stegrande huggande, skärande smärta längs utsidan av knäet vid aktivitet, ibland strålande både upp och ner. Symptomen är tydliga under rörelser i sträckning och böjning av knät. Smärtan är oftast intensivast när knäet passerar lätt böjd position. Det är vanligt att symtomen ökar vid uppförsbackar och trappgång. Ibland även ihållande smärta efter aktivitet.
  • Besvären kan försvinna om du vilar några dagar, för att sedan återkomma vid nästa träningspass.

Behandling av löparknä

  • Vila från provocerande aktivitet tills du är besvärsfri, därefter gradvis stegrande återgång till normal aktivitetsnivå.
  • Att kyla det ömmande området kan ge smärtlindring på kort sikt.
  • En av våra terapeuter kan fastställa eventuella svagheter eller obalanser av muskulatur i höft, säte och bål och baserat på de kliniska fynden skapa ett rehab-program anpassat efter dina individuella symptom och behov.
  • Individuellt anpassade fotbäddar med korrigering av felaktig biomekanik ger bra förutsättningar för en sund kinetisk kedja.
  • Se över dina skor, stabila skor med bra stötdämpning rekommenderas under rehabiliteringsfasen.
  • Vissa studier har visat att stötvågsbehandling kan ha god behandlingseffekt, konsultera våra terapeuter för råd.
  • Dry-needling kan användas för att minska muskelspänningar.

 

Boka tid för behandling