Löparknä (Iliotibialbandssyndrom, ITBS)

Det som oftast menas när man talar om löparknä är Iliotibialbandssyndrom (ITBS). Tillståndet drabbar oftast idrottare eller motionärer där repetitiva böjnings-sträckningsrörelser i knät förekommer, som exempelvis löpare och cyklister. Även personer som av olika anledningar spenderar långa perioder sittande, stående, sittande på huk eller knästående är utsatta.

Vad är löparknä?

ITBS är en överbelastningsproblematik som ofta debuterar i samband med någon form av förändring i sin träning och då oftast associerad med en kraftig ökning av träningsvolym utan tillräcklig återhämtning.

Inom forskningen råder delade meningar gällande den grundläggande orsaken till symptomen och olika teorier finns så som friktion av iliotibialbandet mot en benknöl på nedre delen av lårbenets utsida, kompression av underliggande fettväv/bursa relativt iliotibialbandet som orsakar inflammation, hämmade/kompenserande muskelfunktion i höften och biomekaniska orsaker har studerats utan egentlig konsensus. Oavsett vetenskapens begränsningar är den kliniska diagnostiseringen av ITBS tydlig och de flesta upplever en förbättring av den konservativa behandling som idag är praxis.

Symptom vid löparknä

 • Känsla av att det ”snäpper till” samt palpationsömhet* över knäets utsida vid flexion (böjning). *ömhet vid beröring/undersökning
 • Stegrande huggande, skärande smärta längs utsidan av knäet vid aktivitet, ibland strålande både upp och ner. Symptomen är tydliga under rörelser i sträckning och böjning av knät. Smärtan är oftast intensivast när knäet passerar lätt böjd position. Det är vanligt att symtomen ökar vid uppförsbackar och trappgång. I början går ofta besvären över vid avslutande av aktivitet men ibland förekommer även ihållande smärta även efter aktivitet.
 • Besvären kan försvinna om du vilar några dagar, för att sedan återkomma vid nästa träningspass.

Löparknä, Iliotibialbandssyndrom symptom och behandling camp pro

Behandling av löparknä

Förebyggande åtgärder – då besvären orsakas av en överbelastning är det viktigt att man tidigt lägger upp en tydlig plan för träning och återhämtning, speciellt om det gäller ökning i belastning.

 • Vila från provocerande aktivitet tills du är besvärsfri, därefter gradvis stegrande återgång till normal aktivitetsnivå.
 • Att kyla det ömmande området kan ge smärtlindring på kort sikt.
 • En av våra terapeuter kan fastställa eventuella svagheter eller obalanser av muskulatur i höft, säte och bål och baserat på de kliniska fynden skapa ett rehab-program anpassat efter dina individuella symptom och behov.
 • Individuellt anpassade fotbäddar med korrigering av felaktig biomekanik ger bra förutsättningar för en sund kinetisk kedja.
 • Se över dina skor, stabila skor med bra stötdämpning rekommenderas under rehabiliteringsfasen.
 • Vissa studier har visat att stötvågsbehandling kan ha god behandlingseffekt, konsultera våra terapeuter för råd.
 • Dry-needling kan användas för att minska muskelspänningar.
 • En knäortos kan lindra smärtan under rehabilitering, läs mer om knäortoser.

Hitta en klinik

Camp Pro finns på ett flertal orter runt om i Sverige. Nedan hittar du kontaktuppgifter till våra kliniker.