Stroke

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som uppkommer efter en blödning eller en blodpropp (hjärninfarkt) i hjärnan. Vid en stroke uppstår det syrebrist i hjärnan som påverkar de funktioner i kroppen som styrs av just det område i hjärnan som drabbas av syrebristen. Funktioner som kan påverkas är rörelser, syn, tal och känsel.

Oftast ger en skada på vänster sida av hjärnan problem med motoriken på den högra sidan av kroppen och tvärtom. Efter en stroke kan man ofta få en svaghet i muskler och Ibland kan det utvecklas en ökad spänning (spasticitet/tonusökning) i drabbad muskulatur. Vi ser till behoven av ortoser som ger stöd och positionering av den drabbade sidan. Detta för att kunna bibehålla funktion och rörlighet som redan finns.