Droppfot (Peroneuspares)

Droppfot är ett tillstånd där den drabbade får försvagad aktivitet och funktion i musklerna som hjälper till att lyfta foten uppåt.

Tillståndet leder till att gångförmågan försämras, fallrisken ökar och patienter med droppfot upplever ofta en ostadighet och osäkerhet. Ofta behöver den drabbade kompensera med andra delar av kroppen som gör att gången kan bli avsevärt mer energikrävande.

Droppfot orsakas ofta av att peroneusnerven, som löper bakom knät, påverkas och får sämre, eller ingen, funktion på grund av ett trauma eller hjärn- och ryggmärgsskador. Andra vanliga orsaker till droppfot är bakomliggande neurologiska bekymmer som polyneuropati, ischias, Stroke, MS eller diskbråck.

Så får du rätt hjälp och behandling av droppfot hos Camp Pro

När du besöker oss för första gången träffar du en av våra erfarna legitimerade ortopedingenjörer som utgår från dina besvär och förutsättningar. Vi föreslår och provar ut ett hjälpmedel som fungerar för dig och de aktiviteter du önskar utföra. Ett vanligt hjälpmedel är en anpassad droppfotsskena som ökar kontroll och trygghet vid gång samt minskar ansträngningen, helt enkelt som ger bättre förutsättning för att kunna vara aktiv.

Att kombinera hjälpmedel med rehabilitering/fysioterapi ger absolut bästa behandling och vid Camp Pro Sophiahemmet finns även en specialiserad mottagning som erbjuder rehabilitering för dig med neurologiska sjukdomar eller besvär eller smärta kopplat till neurologiska besvär – NeuroCampus. Här finns även Stockholms Ortosgåskola Camp Go. Till Neurocampus kan du komma utan krav på remiss.

Symptom vid droppfot

  • Nedsatt kraft samt oförmåga att böja/lyfta på foten
  • Släpande fot & försämrad gångförmåga
  • Ostadighet vid gång
  • Muskulär obalans kring fot/fotled
  • Smärta i foten vid belastning

Behandling av droppfot

  • I många fall kan en sk droppfotskena (AFO) hjälpa. Den avlastar och stabiliserar fotleden, såväl vid belastning som när foten svingas framåt i gången. Den hjälper till att hålla foten i neutralläge och minskar risken för att snubbla och därmed falla.
  • Ortoser kan kombineras med fysioterapi och individuellt anpassad fysioterapi för att bibehålla rörlighet och undvika muskelatrofi.
  • En ortopedingenjör hjälper dig prova ut en individuellt anpassad skena som bäst lämpar sig för dina besvär.

Hos camp pro får du professionell hjälp av erfarna ortopedingenjörer, ovan ses två olika modeller av droppfotsskena som lindrar besvär.