Hälsporre (Plantar fasciit)

Plantar fasciit betyder inflammation i plantarfascian. Det är en senplatta som går från hälbenet fram till tårna. Plantar fascialgi betyder smärta från plantarfascian. Smärtan sitter ofta under hälen.

Man har länge sagt att problemen orsakas av en inflammation i senfästet men det råder idag, inom forskningen, delade meningar om det egentligen rör sig om en inflammation. Oavsett vilket så är symptomen typiska och lätta att känna igen.

I folkmun kallas det hälsporre, vilket är ett missvisande namn. Det syftar till det benutskott som kan bildas vid plantarfascians fäste mot hälbenet.  Det är egentligen inte karaktäristiskt för diagnosen då ett benutskott inte alltid finns vid röntgen även om symptomen är tydliga. Omvänt kan man se ett benutskott hos besvärsfria individer varför sporren i sig inte anses vara orsaken till smärtan.

Ofta beror besvären på att du sprungit eller gått för mycket på hårt underlag, framför allt om du använt dåliga skor. Plantarfascian under foten har blivit överbelastad.

Symptom vid Hälsporre

 • Smärta under, i framkant och/eller på insidan av hälen samt ibland fram i hålfoten då du står och går.
 • Stelhet och smärta vid de första stegen på morgonen samt efter vila, i mer uttalade fall förekommer smärtor i varje steg.
 • Du kan ha svårt att belasta hälen barfota och det känns lindrande att gå i mjuka skor.
Hälsporre, Plantar fasciit och Plantar fascialgi camp pro

Behandling av Hälsporre

 • Stabila och stötdämpande skor. Initialt kan du prova stötdämpande hälkil.
 • Fritidsaktiviteter som ger upphov till smärta bör du avstå från tills smärtan försvunnit. Aktiviteter som inte belastar hälen, som cykling och simning, går däremot bra.
 • Konsultera en av våra terapeuter för ett behandlingsprogram med övningar och stretchning.
 • Vid långvariga besvär har stötvågsbehandling visats ha god behandlingseffekt.
 • Kyla kan verka smärtlindrande på kort sikt.
 • Individuellt anpassade fotbäddar för stabilisering och korrigering av fotens biomekanik (belastningsmönster) rekommenderas.
 • Tejpning av häl och hålfot kan hjälpa initialt i rehabiliteringsfasen.
 • Tag kontakt med din läkare vid svåra besvär.