Knäskålsluxation

Knäskålen (patella) kan hoppa ur led, det sker ofta i samband med rotationsvåld mot knät eller vid tackling i tex. basket eller handboll. Knäskålen hoppar ut led (luxerar) mot utsidan av knäleden och kan fastna i det läget, men hamnar ofta tillbaka till sitt läge direkt (reponerar). Ledkapsel och ledband på insidan av knät som har till uppgift att hålla knät på plats skadas samtidigt. I vissa fall drabbas den skadade av återkommande luxationer och kvarvarande instabilitet i knät.

Symptom

  • Patella kan ligga ur led på utsidan av knät eller ha ”hoppat tillbaka” av sig själv.
  • Svullnad och smärta/ömhet på insidan av knät.
  • Vid långdragna besvär ökar rörligheten av knäskålen i sidled, oftast mot utsidan.

Behandling

  • Stabilitets- och styrketräning för knät kan minska risken för återkommande besvär. Ta hjälp av våra terapeuter för individuellt stegrad rehabträning.
  • Knäortos/knäskydd för stöd hjälper till att hålla knäskålen på plats. Ta hjälp av vår utbildade personal för att hitta rätt ortos/skydd.
  • Operation för att reparera det mediala patellofemorala ligamentet (MPFL) är möjlig och kan krävas vid återkommande luxationer och instabilitetsproblem.